Over ons

De belangrijkste beweegreden  voor het opzetten van een eigen website over West Papua is toch eigenlijk het gegeven, dat ik vind, dat het Papoea gebeuren in Nederland sinds 1962 bewust door de Nederlandse politiek in de taboe sfeer is beland en dat daardoor heel veel nieuws  vanuit West Papua niet bij Nederlandse burgers is doorgedrongen. Nog maar 10 jaar geleden kon ik zelfs via internet niets vinden over Nieuw Guinea, West Papua.  Dat is nu mede dank zij facebook  wel even anders en waarschijnlijk ook de reden dat Nederlandse politici nu wel inzien dat hun opstelling en houding niet langer houdbaar is en men nog een inhaalslag dient te maken.  Het bekende Nederlandse vingertje, bewaker van normen en waarden, bleef vanwege de politieke gevoeligheden met Indonesië helemaal achterwege en alles werd in de doofpot gestopt.

Tot 15.8.1962 was het een kolonie van Nederland en viel het onder Nederlands bestuur.

Door de wisseling van de macht, nu onder Indonesisch bewind, begon de tragedie voor de Papoea’s pas echte vormen aan te nemen en de hele wereld, inclusief Nederland als voormalig koloniaal machthebber, keek hierbij de andere kant op. Politiek Nederland weet op ingezonden rapporten, kritieken, niets anders te melden dan: “het heeft onze aandacht”.  Lees de website en waarschijnlijk komt U ook tot de conclusie, dat de afhandeling van de Nieuw Guinea kwestie in strijd is met het V.N. mandaat en dat een compleet inheems volk werd verraden. Sterker nog: Indonesië ontkent zelfs dat er sprake is van een inheems volk binnen hun landsgrenzen.  Een inheemser volk dan de Papoea’s bestaat er echter niet in de wereld.

De gehele Papoea bevolking werd in 1962 buitenspel gezet en had helemaal geen inspraak en van het beloofde referendum in 1969 is,  zoals U kunt lezen op de website,  niets terecht gekomen.

Het gebeuren in West Papua in de periode na 1962 is op een drama voor de Papoea’s uitgelopen en aan dit drama is heden ten dage nog steeds geen einde gekomen, zeker nu duidelijk wordt dat de Papoea’s onderwerp zijn van de stille genocide die daar heeft plaatsgevonden.

Wat heeft de Nederlandse overheid eigenlijk gedaan aan de mensenrechten schendingen sinds 1962?

Van wie is West Papua eigenlijk?  Wie zijn de oorspronkelijke bewoners? Wat is er allemaal gebeurd en hoe is de wereld hiermee omgegaan?

Gerard Thijssen