Epiloog

Uitspraken met betrekking tot West-Papoea, vroeger en nu en bedenk hierbij wat er sindsdien in West- Papoea is gebeurd!

 

1) “Kijk vooruit in de toekomst met vertrouwen in de rechtvaardigheid van jullie zaak en wees ervan

verzekerd dat wij jullie niet zullen vergeten en dat onze beste wensen jullie begeleiden.

Moge God jullie beschermen”.

Dit waren de woorden van minister-president dr. J.E. de Quay in zijn afscheidsrede aan de Papoea’s in West -Nieuw-Guinea (West Papua) op de radio op 15 augustus 1962.

 

2)”Een procommunistisch, of zelfs communistisch Indonesië is een veel grotere bedreiging dan de Indonesische aanspraak

op een paar duizend vierkante kilometer kannibalenland”.

Robert Komer, CIA-adviseur van president Kennedy, over de kwestie rond West-Papoea.

 

3) “Voor die 800000 Papoea’s uit de steentijd is het beter dat ze bij Indonesië horen, omdat Indonesië in strategisch, politiek en economisch en militair opzicht een belangrijke partner van de VS is in dit gebied”.

Senator Robert Kennedy bij zijn aankomst in Nederland.

 

4)”Onder ons gezegd weten wij toch dat het volk van West Papoea nooit door de Indonesiërs geregeerd wilde worden, die van een ander, namelijk Javaans ras zijn en dat het referendum geen echte, vrije keus toeliet”.

Uit een notitie van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken over het thema West Papoea voor de Algemene Vergadering van de VN op 10 september 1969.

5)”De Indonesiërs hebben alles geprobeerd: van de inzet van B26-bommenwerpers tot het beschieten met granaten en mortieren. Toch heerst er nog steeds een toestand die grenst aan rebellie. Zonder twijfel komt het bij zulke vergeefse onderdrukkingspogingen af en toe ook tot geweld”

Notitie van een gesprek tussen dhr. Reynders van de Amerikaanse ambassade in Jakarta en Ian Morgan, van de Britse ambassade in jakarta, op 9 april 1968. Public Record Office Groot-Brittaniëm fco15/162.DH1/7-bijlage4

6)”In de kwestie-Indonesië stonden bij alles wat we deden de belangen van investeerders en geldschieters centraal. Om stabiliteit ging het slechts marginaal. Mensenrechten, democratie en corruptie stonden helemaal niet op de agenda”

Van Edmund McWilliams, leidend politiek adviseur van de Amerikaanse ambassade in Jakarta van 1996 tot 1999.

7) “Het was allemaal mooipraterij. Bij de V.N. wilde men zo snel mogelijk van het probleem af—–Niemand dacht daarbij aan de miljoen Papoea’s wier fundamenteelste grondrechten werden geschonden—– Wie geloofde er nu serieus dat alle kiezers unaniem voor aansluiting bij Soeharto’s regime hadden gekozen? —- Zo’n uitslag is nog in geen enkele democratie voorgekomen”.

Voormalig ondersecretaris van de VN, generaal Chakravarthy Narasimhan, in November 2001 over de “Act of Free Choice”

 

8)”Mensen die tegen de regering in opstand komen, wordt de tong afgesneden. Het zou beter voor ze zijn als ze de Amerikanen zouden vragen een nieuw thuisland voor ze te zoeken op de maan”.

Waarschuwing van de Indonesische legercommandant aan de Papoea’s, 1969.

 

9)”Tijdens uw bezoek zal in West-Papoea de “Act of Free Choice” aan de gang zijn. Het gaat daarbij meer om advies dan om een directe volksstemming. Zoiets zou in de steentijdculturen van Nieuw Guinea geen zijn hebben—– Er is een waarnemer van de VN aanwezig en wij gaan ervan uit dat U.Thant(secretaris-generaal van de VN) deze Indonesische vorm van afstemming bij dit referendum zal erkennen. Er is echter een kleine, maar wel heel actieve onafhankelijkheidsbeweging in West-Papoea en er zijn een paar groepen in Australië en Nederland die tegen de Indonesische methode van zelfbestemming protesteren. Omdat de VS bij de oplossing van het conflict om de toekomst van West-Papoea tussen Indonesië en Nederland de rol van bemiddelaar hebben ingenomen, zou het kunnen gebeuren dat de VS met de vormgeving van deze afstemming in verband worden gebracht en dat moet absoluut vermeden worden”.

Uit een “geheim”memo, ondertekend door Henry Kissinger- destijds directeur van het National Security Council – voor president Nixon ter voorbereiding op diens bezoek aan Jakarta in 1969.

10)”In naam van de Indonesische delegatie, de permanente vertegenwoordiging en de medewerkers, wil ik U(de V.S)danken voor Uw ondersteuning in de West-Papoeakwestie. U heeft ons geholpen de lange strijd van het Indonesische volk om totale vrijheid, nationale eenheid en territoriale integriteit tot een succesvol einde te brengen”.

Een boodschap in december 1969 van de Indonesische vertegenwoordiging bij de VN aan de VS, ondertekend door de Indonesische VN-ambassadeur.

 

11)”Met een bevolking van honderd miljoen, de bijna 500 kilometer lange eilandenketen en de grootste voorraad bodemschatten in de hele regio is Indonesië de kostbaarste schat van Zuidoost-Azië”.

President Nixon in 1967.( In hetzelfde jaar onderhandelde de later minister van Buitenlandse Zaken,Henry Kissinger, met Soeharto over de Freeport-overeenkomst.)

12)”Iedereen die tegen Indonesië stemt, wordt de tong uitgerukt. Jakarta interesseert zich niet voor jullie Papoea’s, maar voor het gebied West-Papoea. Als jullie onafhankelijk willen zijn, bid dan maar tot God dat hij een eiland in de Stille Oceaan voor jullie uitzoekt waar je dan naar toe kunt”.

Generaal Ali Murtopos’waarschuwing aan de 1024 Papoea’s met kiesrecht voor de afstemming in de “Act of Free Choice”.

13)”Helaas moet ik kanttekeningen plaatsen bij de uitvoering van artikel XX11 van het Verdrag van New York, wat de rechten van de bevolking betreft, in het bijzonder het recht op vrije meningsuiting, bewegingsvrijheid en vergadering van de inwoners van het gebied. Ondanks mijn voortdurende bemoeiingen werd deze belangrijke regeling niet volledig omgezet en oefent de regering voortdurend strenge politieke controle uit op de bevolking”.

Paragraaf 251 uit dr.F.Ortiz Sanz’rapport aan de secretaris-generaal van de VN met betrekking tot de omzetting van het NYA.

14)”Jullie wapens zijn geen speelgoed en niet ter versiering. Ze moeten worden ingezet om de eenheid van de Republiek Indonesië te beschermen. Als de separatisten zich niet laten afschrikken door woorden, dan is het jullie plicht het vuur gericht en volgens de voorschriften op ze te openen”.

Luitenant-kolonel Daud Sihombing, chef van de Indonesische politie van West-Papoea tijdens een toespraak voor agenten en soldaten op 30 november 2000.

 

15)”Ik ben geen dief, geen misdadiger en ook geen aanvoerder van separatisten. Ik kom op voor mijn volk in naam van de waarheid en de democratie om de hoop en de wensen van de Papoea mensen te verdedigen. Ik word gearresteerd, niet op grond van beschuldigingen van de Indonesische autoriteiten, maar omdat ik vecht voor mijn rechten, de grondrechten om in vrijheid te mogen leven, te eten, me vrij te bewegen, mijn mening te uiten en in deze wereld te ontmoeten wie ik wil, wanneer ik het wil. Ik ben een politiek gevangene, voor mijn volk en voor mijn land”.

Benny Wenda, spreker op de Koteka Tribal Assembly (opgepakt op 8 juni 2002)

 

16)”We hebben ervaring met operaties in Oost-Timor. Wees voorzichtig anders schieten we jullie allemaal dood”.

Dreiging in de richting van Murjono Murib, een Papoea activist terwijl hij door leden van de Brimob werd mishandeld met de loop van een geweer. Wamena gevangenis, West-Papoea, 4 februari 2001.

17)”De tranen van de vrouwen van West Papoea vloeien al meer dan 40 jaar. Wij mogen geen tranen meer vergieten.

Wij moeten onze tranen drogen en uitzien naar een betere toekomst voor onze kinderen. Wij baren geen kinderen meer voor de loop van een geweer of de kling van een mes”.

Mama Beatrix Koibur, voorzitter van de vrouwenorganisatie Solidaritas Perempuan Papua(SPP)

 

18)”Wij moeten zo veel mogelijk vijanden (Papoeaseparatisten) doden—-

Wij moeten niet te veel nadenken over mensenrechten, maar we moeten ze wel in het oog houden”

Commandant van het militaire commando Trikora.

 

19)”Er hoeft geen geschiedvervalsing te worden rechtgezet. Er kan geen twijfel meer bestaan over de legitimiteit van West Papoea als integraal bestanddeel van ons land…….

Het thema West-Papoea is een binnenlandse aangelegenheid. Wij keuren buitenlandse inmenging bij de oplossing van deze aangelegenheid ten zeerste af. De wereld was getuige van de onderhandelingen tussen Indonesië en Nederland over de teruggave van West-Papoea en bij de uitvoering van het referendum van 1969 onder het toeziend oog van de VN.

De VN hebben het resultaat erkend en tot op de dag van vandaag niet in twijfel getrokken. Daarom is er wat internationaal recht betreft absoluut geen reden om de legimititeit van West Papoea als integraal bestanddeel van de Republiek Indonesië in twijfel te trekken.

Wat de “ontevredenheid in Papoea” betreft zullen wij de kwestie op vreedzame, rechtvaardige en waardige manier in eerste instantie door dialoog en onderhandelingen oplossen.

Onze politiek inzake het bijleggen van de kwestie Papoea, is gebaseerd op de duurzame omzetting van de bijzondere autonomie als rechtvaardige, allesomvattende en waardige oplossing. Het bijleggen moet in zijn totaliteit, weloverwogen en wijs worden bekeken, waarbij met de realiteit en de legaliteit van het bestaan van de provincie West-Irian-Jaya rekening wordt gehouden. Dit alles dient de vooruitgang en het welzijn van Papoea als geheel.”

President Susilo Bambang Yudhoyono tijdens een toespraak in het Indonesisch Parlement ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Indonesische onafhankelijkheid op 15 augustus 2005.

 

Van de OPM:

20)”Wij vechten al meer dan dertig jaar en de wereld heeft onze zaak tot nu toe genegeerd. Stel dat U zou moeten ruilen met de familie van de overlevenden en de doden. Hoe lang houdt U deze gruwelijke toestand uit?

Zou U niet wanhopig om hulp vragen – hulp waar dan ook vandaan, van wie ook?

Wilt U echt de beangstigde waarheid horen?

De regeringen willen er niets van weten en ze willen er ook niets aan doen. U bent de laatste en enige hoop van deze mensen hier.”

Moses Werror, leider van de Beweging voor een Vrij Papoea (OPM)

 

Mijn website is geschreven om duidelijk te maken hoe bizar de wereld met de Papoea kwestie is omgesprongen en bovenstaande uitspraken bevestigen alleen maar mijn visie: Hoe is het mogelijk dat de wereld niet heeft ingegrepen en “de stille genocide” gewoon laat voortduren.

Neem de mooie woorden van president Yudhoyono bij Nr. 19 over waardigheid en vooruitgang. Iedere insider weet hoe de rechten van de Papoea’s werden verkwanseld en het is hoogst onwaardig hoe met dit inheemse volk is omgesprongen. Normen en waarden zijn hier heel ver overschreden en men kan de vraag stellen: Wie zijn hier nu de kannibalen van 2011? Zeker niet de Papoea’s, die nu in hun eigen land moeten leven in een verziekend, corrupt, bedreigend en onderdrukkend systeem, waarbij hun veiligheid niet is gewaarborgd, omdat iedereen als een separatist wordt aangezien.

 

Wat is er nu terechtgekomen van het bestaande V.N. mandaat, notabene een mandaat met de intentie inheemse volkeren te beschermen!