Burgerinitiatief voor West Papoea

De Samenwerkende Organisaties voor West Papua (SOWP) starten een burgerinitiatief. Zij vragen hiermee aandacht voor de huidige mensonterende omstandigheden van de Papoea’s. Hun doel: De regering laten onderzoeken of de huidige dramatische situatie van de Papoea’s te maken heeft met het feit dat de Papoea’s nooit eerlijk de kans kregen zich vrij uit te spreken over hun eigen toekomst. In 1969 werden ze gedwongen zich aan te sluiten bij Indonesië.

 

ALS DE POLITIEK HET LAAT AFWETEN DAN IS ER      :            HET BURGERINITIATIEF

Anno 2013 worden in West-Papua, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea, de mensenrechten geschonden. Het Papuavolk wordt al gedurende 50 jaar onderdrukt door Indonesië. De Papua’s worden veel vrijheden onthouden, ook de vrijheid van meningsuiting. En door het brute optreden van het Indonesische leger en de politie hebben reeds 400.000 Papua’s het leven verloren. De nog overgebleven  Papua’s zijn gevangenen in hun eigen land!

 

Verscheidene  landen, waaronder ook Nederland, hebben inmiddels erkend dat in West-Papua door Indonesië de mensenrechten worden geschonden. Diverse uitwassen, waaronder ‘stille genocide’, zijn onder andere omschreven in de websites:

                            http://www.westpapuahetvergetenvolk.nl                              http://www.henkbartels.jouwweb.nl

 

En omdat de Nederlandse politiek nalaat om actie te ondernemen, hebben de Samenwerkende Organisaties voor West-Papua, de SOWP, besloten om een burgerinitiatief te organiseren. Kennelijk  is dat op dit moment het enige middel om de politiek te kunnen dwingen om in actie te komen voor verbetering van de leefomstandigheden van de onderdrukte Papua’s!

Steun de actie van de SOWP met uw handtekening. Daarmee reikt u uw helpende hand aan de in nood verkerende Papua’s !    

Samenwerkende Organisaties voor West Papua (www.papoeahuis.nl)

Comments are closed.